Contaminació de la mar

Què és la contaminació?

La contaminació marina, o contaminació de la mar, és la contaminació que afecta els mars i els oceans, des de la zona de rompents fins a la mar oberta. Inclou la que es produeix a les costes, en els ports, en les plataformes pesqueres, en la indústria, en la navegació i en les zones marítimes.

Què fa realment la contaminació?

La contaminacio allò que fa és que deteriora el nostre ecosistema i provoca que tant la fauna com la flora es vagi morint.

Quines són les causes de la contaminació de la mar?

Les principals causes de la contaminació en els mars i oceans són: Les aigües residuals, aquestes procedeixen principalment de les llars, els comerços i la indústria … Tots els residus de plàstics abocats a la mar afecten directament la fauna marina, ja que confonen aquestes deixalles amb menjar o es queden atrapats.